Етика

Витяг з Протоколу, що регулює трудову діяльність ТОВ “ВНП Енергія”

Наша Компанія націлена на розвиток у постійно змінюючих обставинах не тільки українського ринку, але і з урахуванням європейських і світових змін умов торгової діяльності. Компанія розглядає весь свій досвід і знання як практичний інструмент для подальшого зростання.

Місія нашої Компанії полягає в поліпшенні якості життя людей, підвищення їх соціального, професійного, особистісного росту.

Метою Компанії є постійний рух у бік поліпшення і оптимізації діяльності для задоволення потреб наших клієнтів і власного зростання. Компанія ставить перед собою завдання розвитку максимально можливими темпами, в умовах існуючої реальності, прагне до довгострокового успіху і робить все залежне для досягнення цієї мети.

Наші наміри прості і зрозумілі: розвивати свої українські та міжнародні інтереси, готовність до відкритої і чесної конкуренції в бізнесі, підтримувати високий рівень прибутку, постійно підвищуючи вартість Компанії.

Ми як Компанія в особі наших співробітників і керівництва розуміємо, що необхідною умовою досягнення цих цілей є підвищення ефективності і якості всіх бізнес-процесів, постійне навчання, проходження нововведень і змін, згуртованість і підтримка в колективі.

Компанія дотримується пріоритетів, які дають:

 • можливість реалізовуватися кожному учаснику наших проектів, розуміння і повне закриття потреби клієнтів;
 • володіння високою інвестиційною ліквідністю;
 • висока репутація в українських і міжнародних ділових колах;
 • володіння сильною організаційною культурою, стимулювання досягнення співробітниками високих особистих та професійних цілей;
 • сприяння зростанню добробуту українського суспільства, соціального і культурного розвитку;
 • здійснення благодійної діяльності в соціальні та екологічні проекти.

Компанія спирається на власні організаційні цінності:

 1. Повага до людей, нашим клієнтам, партнерам та співробітникам, є основним принципом, яким керується Компанія в усій своїй діяльності.
 2. Відповідальність перед засновниками за результати діяльності Компанії, перед Партнерами – за виконання своїх зобов’язань, перед суспільством і державою – за внесок в розвиток економіки і підвищення якості життя населення.
 3. Дотримання загальноприйнятих принципів і норм міжнародного права, і законодавства України. Ми зацікавлені в належному дотриманні трудового законодавства. Тому у нас діють чітко сформульовані і голосні принципи оплати праці, пільг, просування по службі.
 4. Професіоналізм, так як розвиток, навчання, інтуїція і передбачення мінливого ринку є для нас обов’язковою частиною нашої діяльності.
 5. Прагнення домагатися якості, відповідного найвищим світовим стандартам, домагатися оптимального співвідношення ціна – якість.
 6. Прагнення до постійного руху вперед і вдосконалюємо свій бізнес. Ми чуємо кожного нашого співробітника.
 7. Прагнення до досягнення максимальних результатів за мінімально можливий час, домагаючись найбільш екологічно оптимального використання людських, фінансових і часових ресурсів. Ми постійно шукаємо кращі можливості для більш ефективної роботи Компанії.
 8. Прагнення до відкритості та прозорості діяльності організації для її партнерів, клієнтів, співробітників, для органів державного управління є необхідною умовою довгострокової ефективності бізнесу. Тому свої відносини з клієнтами, партнерами, представниками державної влади будуємо на умовах рівноправності та відкритості.
 9. Репутація є для нашої Компанії однією з найголовніших цінностей, яка визначає не тільки можливість дальшого поступу бізнесу, а й сам факт подальшого існування на ринку. Ми маємо всі підстави пишатися заслуженою репутацією чесності своїх співробітників, які проявляють кращі зразки ділової етики.
 10. Безпека для якої ми приймаємо всі необхідні заходи для запобігання будь-яких протиправних дій відносно Компанії, її засновників, партнерів, співробітників, а також щодо держави і світової спільноти.

Колектив і Компанія строго слідують ділової етики:

 1. При взаємодії з акціонерами (інвесторами) розуміння відповідальності за свою трудову діяльність.
 2. При взаємодії з Замовниками враховувати потреби замовників – головний закон для Компанії та його співробітників. Але існує виняток з цього правила – протиріччя вимог Замовника з чинним законодавством. Компанія зацікавлена ​​у встановленні довгострокових партнерських взаємин з Замовниками і ефективно сприяє їх розвитку.
 3. При взаємодії зі своїми співробітниками Компанія розглядає їх як ключовий, універсальний, стратегічний ресурс, здатний забезпечити їй довгострокові конкурентні переваги і досягнення лідерських позицій на ринку.Компанія цінує свій персонал за компетентність і професіоналізм, знання та досвід, талант, ініціативність і націленість на успіх, організаційну згуртованість і динамічність, порядність і дисциплінованість. Саме ці якості співробітників забезпечують стабільність Компанії.
 4. При взаємодії з конкурентами ми виходимо з розуміння того, що здорова економічна конкуренція сприяє більш справедливому розподілу товарів і послуг та підвищення добробуту держави та населення.Ми поважаємо фізичні та інтелектуальні права на власність конкурентів, уникаємо застосування незаконних методів впливу на них, в тому числі і добування комерційної інформації нечесними, нелегальними або неетичними засобами.Ми вважаємо для себе обов’язковим дотримання антимонопольного законодавства і законів конкуренції.
 5. При взаємодії з державними особами та урядами ми ведемо справи строго без особистої зацікавленості, не вдаючись до неправомірних способів здійснення впливу на прийняття адміністративних рішень.
 6. При взаємодії з представниками засобів масової інформації ми стежимо за дотриманням високих етичних стандартів у відносинах із засобами масової інформації та не допускаємо поширення недостовірної інформації, приховування та (або) спотворення фактів у своїй рекламній діяльності або інших заходах в рамках комунікацій з громадськістю.
 7. При винагороді і подарунків виконання функцій представника Компанії в роботі з Партнерами або в урядовій установі співробітник зобов’язаний діяти виключно в інтересах Компанії. Це зобов’язання поширюється не тільки на дії, скріплені контрактом з Партнерами в письмовому вигляді, але і на ділові контакти з представником державних установ.
 8. Поступаючи на роботу в Компанію співробітники дотримуються конфіденційної інформації при якій беруть на себе морально-етичні та юридичні зобов’язання не розголошувати комерційну таємницю.Внутрішні нормативні документи, які були розроблені співробітниками протягом роботи в Компанії, є власністю Компанії (Підприємства).Зобов’язання зберігати комерційну таємницю Компанії не скасовується з припиненням роботи в Компанії, з якої б причини співробітник її ні покинув.
 9. Відповідно до ділової етики Співробітник несе особисту відповідальність за:
  • досягнення цілей Компанії, підрозділи, виконання поставлених завдань відповідно до рівня професійної компетентності і делегованих повноважень;
  • якість виконаної ним роботи: коректність, грамотність і практичну застосовність складених документів; точне виконання договірних зобов’язань.

Співробітники Компанії в своїй роботі керуються:

 • чинним законодавством України;
 • Протоколом Компанії (Підприємства);
 • наказами і розпорядженнями керівництва;
 • Правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • своїми посадовими інструкціями.

Повага до людей, нашим клієнтам, партнерам і співробітникам, є основним принципом, яким керується Компанія в усій своїй діяльності.

Ми поважаємо права і свободу людини незалежно від раси, національності, соціального стану і правового статусу, уникаємо прояви будь-яких ознак дискримінації. Компанія створює умови для відкритого і конструктивного спілкування, здорового ділового клімату, дотримання норм безпеки життєдіяльності, надає можливості для індивідуального зростання і самореалізації.

Відносини Компанії з клієнтами і партнерами ґрунтуються на взаємній повазі, дотриманні досягнутих домовленостей, прагненні уникати примусових дій і спірних ситуацій. Дана позиція найбільш вигідна і з точки зору витрат ресурсів і в плані довгострокових перспектив.

Ми неухильно дотримуємося загальноприйнятих принципів і норм міжнародного права, і законодавства України. Компанія розуміє необхідність дотримання чинного законодавства, що забезпечує всім рівні умови ділової активності, а також сприяє органам правопорядку у викоріненні всіх видів злочинності. Взаємодіючи з владою, Компанія виступає в якості рівноправного партнера, уникаючи використання незаконних методів прямого і непрямого впливу на представників всіх гілок влади.

Ми заявляємо про свою прихильність дотриманню принципів чесної конкуренції, активної участі у протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Тому ми уважно стежимо за тим, щоб надані можливості не були використані нашими партнерами для цілей легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування терористичної діяльності.

Ми зацікавлені в належному дотриманні трудового законодавства. Тому у нас діють чітко сформульовані і голосні принципи оплати праці, пільг, просування по службі.

Ми впевнені в тому, що досвід і професіоналізм краще непрофесіоналізму і відсутності досвіду.

Розвиток, навчання, інтуїція і передбачення мінливого ринку є для нас обов’язковою частиною нашої діяльності.

Ми прагнемо добиватися якості, відповідного найвищим світовим стандартам, домагатися оптимального співвідношення ціна – якість.

Репутація є для нашої Компанії однієї з головних цінностей, що визначає не тільки можливість успішного розвитку бізнесу, а й сам факт подальшого існування на ринку.

Компанія має всі підстави пишатися заслуженою репутацією чесності своїх співробітників, які проявляють кращі зразки ділової етики.

Ми дорожимо своєю репутацією і тому не приймаємо в якості партнерів осіб, що характеризуються неетичною поведінкою або провідних нелегальну діяльність, а також осіб, чия професійна діяльність не є прозорою для Компанії і не може бути належним чином оцінена.

У своїй діяльності ми дотримуємося наступних основоположних принципів, які є наслідком нашої системи цінностей:

 • Компанія виконує свій обов’язок перед суспільством, відраховуючи встановлені законом податки в бюджет;
 • Компанія забезпечує високу якість своїх послуг;
 • Компанія завжди захищає інтереси своїх засновників;
 • Компанія – надійний партнер і клієнт;
 • Компанія забезпечує максимальну фінансову ефективність своєї діяльності;
 • Компанія неухильно дотримується конфіденційність інформації про клієнтів в рамках, встановлених законодавством;
 • Компанія забезпечує найвищу кваліфікацію своїх співробітників;
 • Компанія делегує співробітникам пропорційну відповідальність за всіма напрямками діяльності, що створює умови для оперативного прийняття рішень;
 • Компанія забезпечує своїм співробітникам справедливу оплату праці;
 • Компанія робить все можливе для забезпечення соціальної захищеності свого персоналу.

У взаємодії із зовнішнім світом Компанія орієнтована на прагнення до загального позитивного результату і процвітання, внесення свого вкладу в забезпечення продуктивної зайнятості, в дотримання прав людини, в освіту, економічний добробут і розвиток бізнес – середовища, в якій вона працює.

Ділова етика Компанії вимагає від співробітників постійної готовності до дотримання законів, норм і правил, що визначають діяльність Компанії.

Постійно покращуючи ефективність своєї роботи, ми створюємо сприятливі умови для додаткових інвестицій. Своєю роботою ми прагнемо відповідати і перевершувати очікування наших власників і партнерів.

Ми надаємо великого значення довірі з боку інвесторів і робимо все можливе для його зміцнення.

Компанія – універсальний фінансовий і бізнес інститут.

Потреби Замовників – головний закон для Компанії та її співробітників. Єдиний виняток з цього правила – протиріччя вимог Замовника з чинним законодавством.

Ми зацікавлені у встановленні довгострокових партнерських взаємин з Замовниками і ефективно сприяємо їх розвитку.

Поважаючи інтереси наших Замовників, ми прагнемо до мінімізації будь-яких ризиків. Головне для нас – довіра Замовників і ділових партнерів.

Ми постійно працюємо над вдосконаленням системи роботи з Замовниками, розробляємо і впроваджуємо в життя нові прогресивні форми управління бізнес – процесами.

Ми поважаємо гідність наших Замовників і приймаємо на себе наступні зобов’язання перед ними:

 • обходитися зі своїми Замовниками чесно у всіх аспектах своєї комерційної діяльності;
 • створювати максимально комфортні умови для всіх наших Замовників;
 • своєчасно і уважно розглядати можливі труднощі в роботі з Замовниками, конструктивно і своєчасно вирішувати претензії.

У разі виникнення конфлікту інтересів ми вважаємо за свій обов’язок зробити все можливе для вирішення спірних ситуацій максимально конструктивним чином.

Компанія розглядає своїх співробітників як ключовий, універсальний, стратегічний ресурс, здатний забезпечити їй довгострокові конкурентні переваги і досягнення лідерських позицій на ринку.

Компанія цінує свій персонал за компетентність і професіоналізм, знання та досвід, талант, ініціативність і націленість на успіх, організаційну згуртованість і динамічність, порядність і дисциплінованість. Саме ці якості співробітників забезпечують стабільність Компанії.

У відносинах з конкурентами ми виходимо з розуміння того, що здорова економічна конкуренція сприяє більш справедливому розподілу товарів і послуг та підвищення добробуту держави та населення. Ми поважаємо фізичні та інтелектуальні права на власність конкурентів, уникаємо застосування незаконних методів впливу на них, в тому числі і добування комерційної інформації нечесними, нелегальними або неетичними засобами.

Ми вважаємо для себе обов’язковим дотримання антимонопольного законодавства і законів конкуренції.

Ми знаходимося в постійній взаємодії з державними органами, що здійснюють контроль різних сторін діяльності Компанії.