Солеміри нафти

Опис

Описание

Види:

– Солемір нафти автоматичний лабораторний САН-Л

Солемір нафти автоматичний лабораторний САН-Л призначений для вимірювання масової концентрації хлористих солей в нафті. Принцип дії солемірів заснований на електрометричного методі аналізу.

– Солемір води переносний САН-ЛВ

Солемір води переносний САН-ЛВ призначений для контролю масової концентрації солей у питній воді, річках, струмках колодязях, в місцях стоку промислових вод та інших водоймах шляхом вимірювання концентрації солей; порівняння концентрації солей з гранично допустимим значенням.